Klasa I                                      Klasa II                                    Klasa III                                   Filozofia

 

NOTATKI DO LEKCJI

  1. Język matematyki

  2. Liczby i wyrażenia.

  3. Silnia i symbol Newtona.

  4. Indukcja matematyczna.

 

  5. Metoda współrzędnych i funkcje cz. I.

  6. Odległość punktu od prostej. 

  7. Wzory Cramera.

  8. Wyznaczniki (dla wszystkich stopnia 2, dla

      zainteresowanych stopnia 2 i 3).

  9. Układy równań i nierówności - przykłady zadań z

      rozwiązaniami i zadania.

10. Przekształcanie wykresu funkcji.

 

Trójmian kwadratowy 

 

11. Równania kwadratowe (E. Pokorny - Algebra dla samouków)

12. Równania niewymierne. Funkcja kwadratowa.

      (E. Pokorny - Algebra dla samouków)

 

Geometria

 

13. Podstawy geometrii.

14. Zastosowania trygonometrii.

  

PONADTO:

1. Kazimierz Ajdukiewicz. Paradoksy starożytnych.

2. Link do bardzo interesujących filmowych pogadanek o matematyce Bogdana Misia: Nowe ślady Pitagorasa.

3. Linki do stron konkursowych i ciekawych stron matematycznych.

4. Polecam też nasz serwis dla gimnazjalistów:

 

www.gimnazjalista.fundacja2lo.pl

 

5. Skrypt do konkursu logicznego cz. 1 

6. Skrypt do konkursu logicznego cz. 2

7. Konkurs logiczny 2015

 

 

ZADANIA

1. Zadania na rozgrzewkę.

2. Test z logiki.

3. Zadania z teorii podzielności liczb.

4. Wyrażenia algebraiczne.

5. Prosta, wektory, iloczyn skalarny.

6. Wektory.

7. Prosta.

8. Układy równań i nierówności.

9. Zadania z własności funkcji.

10. Zadania z funkcji kwadratowej.

11. Zadania optymalizacyjne.

12. Zadania geometryczne 1.

13. Zadania geometryczne 2.

14. Funkcje trygonometryczne kąta ostrego.

 

Do próbnej matury:

1. Zadania z rozwiązaniami (parę przykładów).

2. Testy wielokrotnego wyboru z odpowiedziami.

 

ZADANIA KONKURSOWE 

1. Zadania z rozwiązaniami.

2. Zadania do samodzielnego rozwiązania.

3. Konkurs Chróścikowskiego. 

 

 

Dodatkowe lektury dla zainteresowanych

Dodatkowe lektury dla zainteresowanych uczniów.

Popularne książki z matematyki.

Polecane zbiory zadań.

 

© Copyright - Mariusz Kawecki, II LO w Chełmie

Statystyka